xe tải nhẹ

xe tải nhẹ bao gồm xe có tải trọng từ 1 tấn đến 2.9 tấn